Polityka prywatności

Podstawowe informacje na temat ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO)

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników tej strony internetowej o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez operatora strony internetowej.

Operator strony internetowej traktuje ochronę danych bardzo poważnie i traktuje dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami ustawowymi. Ponieważ nowe technologie i ciągły rozwój tej strony internetowej mogą powodować zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, zalecamy ponowne zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie danych w regularnych odstępach czasu.

Definicje użytych terminów (np. „dane osobowe” lub „przetwarzanie”) można znaleźć w art. 4 RODO.

Przekazywanie danych osobowych

My, operator strony internetowej lub dostawca strony internetowej, gromadzimy dane dotyczące dostępu do strony internetowej na podstawie naszego uzasadnionego interesu (zob. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) i przechowujemy te dane jako „pliki dziennika serwera” na serwerze strony internetowej. Rejestrowane są następujące dane

  • Odwiedzona strona internetowa
  • Czas w momencie dostępu
  • Ilość przesłanych danych w bajtach
  • Źródło/odnośnik, z którego uzyskano dostęp do strony
  • Używana przeglądarka
  • Używany system operacyjny
  • Użyty adres IP

Pliki dziennika serwera są przechowywane przez maksymalnie 7 dni, a następnie usuwane. Dane są przechowywane ze względów bezpieczeństwa, np. w celu zbadania przypadków niewłaściwego użycia.

Pomiar zasięgu i pliki cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do pseudonimizowanego pomiaru zasięgu, które są przesyłane do przeglądarki użytkownika z naszego serwera lub serwera strony trzeciej. Pliki cookie to małe pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Przeglądarka użytkownika uzyskuje dostęp do tych plików. Korzystanie z plików cookie zwiększa przyjazność dla użytkownika i bezpieczeństwo tej witryny.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były przechowywane na Twoim urządzeniu w celu pomiaru zasięgu, możesz sprzeciwić się używaniu tych plików tutaj:

Strona dezaktywacji plików cookie sieciowej inicjatywy reklamowej: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Strona dezaktywacji plików cookie w witrynie USA: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
Strona dezaktywacji plików cookie w witrynie europejskiej: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Zwykłe przeglądarki oferują opcję ustawienia braku zgody na pliki cookie. Uwaga: Nie ma gwarancji, że użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń, jeśli dokona odpowiednich ustawień.

Do zarządzania używanymi plikami cookie i podobnymi technologiami (takimi jak piksele śledzące, beacony internetowe itp.) oraz związanymi z nimi zgodami wykorzystujemy narzędzie „Real Cookie Banner”. Szczegóły dotyczące funkcjonowania „Real Cookie Banner” znajdziesz pod adresem <a href=”https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście są art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie używanymi plikami cookie i podobnymi technologiami oraz związanymi z nimi zgodami.

Dostarczenie danych osobowych nie jest ani wymagane umownie, ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie jesteś zobowiązany do dostarczenia danych osobowych. Jeśli nie dostarczysz danych osobowych, nie będziemy w stanie zarządzać Twoimi zgodami.

 

Polylang

Dostawca – WP SYNTEX, 28, rue Jean Sébastien Bach, 38090 Villefontaine, Francja.

Korzystamy z wtyczki Polylang do oferowania wielojęzyczności w WordPress. Plik cookie przechowuje jedynie wybór języka. Nie następuje przekazywanie danych do producenta wtyczki.

Okres przechowywania wynosi jeden rok.

Politykę prywatności Polylang znajdziesz tutaj: https://polylang.pro/privacy-policy/

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Operator witryny gromadzi, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie danych.
Dane osobowe to wszystkie informacje, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika i które można prześledzić wstecz – na przykład imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Witrynę można również odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak w celu ulepszenia naszych usług online przechowujemy dane dostępu do tej witryny (bez odniesienia do osoby). Te dane dostępowe obejmują na przykład żądany plik lub nazwę dostawcy Internetu. Dzięki anonimizacji danych nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków na temat osoby użytkownika.

W kontekście zapytania kontaktowego na tej stronie internetowej przetwarzamy następujące dane, jeśli użytkownik przekaże je nam dobrowolnie:

Imię, nazwisko, firma, adres e-mail i telefon.

Przetwarzamy te dane osobowe wyłącznie za wyraźną zgodą danego użytkownika i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w realizacji usług uzgodnionych w umowie i optymalizacji naszej oferty online.

Przetwarzanie danych kontaktowych

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami jako operatorem witryny za pośrednictwem oferowanych opcji kontaktu, jego dane będą przechowywane w celu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim bez zgody użytkownika.

Postępowanie z komentarzami i uwagami

Jeśli zostawisz post lub komentarz na tej stronie, Twój adres IP zostanie zapisany. Odbywa się to na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. RODO i służy bezpieczeństwu nas jako operatora strony internetowej: ponieważ jeśli Twój komentarz narusza obowiązujące prawo, możemy zostać za to pociągnięci do odpowiedzialności, dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora komentarza lub wkładu.

Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych Facebooka

Ze względu na nasz uzasadniony interes w analizie, optymalizacji i obsłudze naszej oferty online (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO), niniejsza strona internetowa korzysta z wtyczki społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Integracje można rozpoznać po logo Facebooka lub terminach „Lubię to”, „Lubię to”, „Udostępnij” w kolorach Facebooka (niebieskim i białym). Informacje na temat wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. przestrzega europejskich przepisów o ochronie danych i jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerami Facebooka. Operator witryny nie ma żadnego wpływu na charakter i zakres danych przesyłanych przez wtyczkę do serwerów Facebook Inc. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Wtyczka informuje Facebook Inc. o tym, że użytkownik odwiedził tę witrynę. Istnieje możliwość, że adres IP użytkownika zostanie zapisany. Jeśli użytkownik jest zalogowany do swojego konta na Facebooku podczas wizyty na tej stronie, informacje te zostaną z nim powiązane.

Jeśli użytkownik korzysta z funkcji wtyczki – na przykład udostępniając lub „lubiąc” post – odpowiednie informacje są również przesyłane do Facebook Inc.
Jeśli chcesz uniemożliwić Facebook. Inc. powiązania tych danych z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się z Facebooka przed odwiedzeniem tej witryny i usuń zapisane pliki cookie. Użytkownik może dokonać dalszych ustawień dotyczących przetwarzania danych do celów reklamowych lub sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych do celów reklamowych za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku. Dostęp do ustawień można uzyskać tutaj:

Ustawienia profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Strona dezaktywacji plików cookie w witrynie USA: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Strona dezaktywacji plików cookie w witrynie europejskiej: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Informacje o tym, jakie dane, w jakim celu i w jakim zakresie Facebook gromadzi, wykorzystuje i przetwarza oraz jakie prawa i opcje ustawień przysługują użytkownikowi w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka. Można ją znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/

Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych Twittera

Ze względu na nasz uzasadniony interes w analizie, optymalizacji i obsłudze naszej oferty online (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO), niniejsza strona internetowa korzysta z wtyczki Twitter („Tweet Button”), która jest obsługiwana przez Twitter Inc, 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Integracje można rozpoznać po logo Twittera z białym ptakiem lub po wyrażeniu „tweet”. Informacje na temat wszystkich wtyczek Twittera można znaleźć pod następującym linkiem: http://twitter.com/privacy


Wtyczka informuje Twitter Inc. o tym, że użytkownik odwiedził tę witrynę. Istnieje możliwość, że adres IP użytkownika zostanie zapisany. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Twitterze podczas wizyty na tej stronie, wyżej wymienione informacje zostaną z nim powiązane, a w szczególności Twoi obserwatorzy, ale być może także inni użytkownicy Twittera, zostaną o tym poinformowani.

Wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerami Twittera. Operator witryny nie ma żadnego wpływu na charakter i zakres danych przesyłanych przez wtyczkę do serwerów Twitter Inc. Informacje na temat korzystania z ustawień ochrony danych na Twitterze można znaleźć tutaj: http://twitter.com/account/settings

Linki do innych stron internetowych

Nasza witryna zawiera łącza do innych witryn. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych.

Prawa użytkownika

Jako użytkownik masz prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe zostały zapisane na Twój temat. Użytkownik ma również prawo do sprostowania nieprawidłowych danych oraz do ograniczenia lub usunięcia przetwarzania swoich danych osobowych. W stosownych przypadkach użytkownik może również dochodzić swojego prawa do przenoszenia danych. Jeśli użytkownik uważa, że jego dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Dzieci

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie żądamy danych osobowych od dzieci, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy stronom trzecim.

Usuwanie danych

O ile żądanie użytkownika nie jest sprzeczne z prawnym obowiązkiem przechowywania danych (np. przechowywanie danych), użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych. Przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do zamierzonego celu i nie ma ustawowych okresów przechowywania. Jeśli usunięcie danych nie jest możliwe, ponieważ są one wymagane do celów zgodnych z prawem, przetwarzanie danych zostanie ograniczone. W takim przypadku dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane do innych celów.

Prawo do sprzeciwu: Użytkownicy tej strony internetowej mogą w każdej chwili skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

W przypadku chęci poprawienia, zablokowania, usunięcia lub uzyskania informacji na temat danych osobowych przechowywanych na temat użytkownika lub w przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika lub w przypadku chęci cofnięcia zgody, prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mail: info@herrles.de.

Informacja o bezpieczeństwie

Dokładamy wszelkich starań, aby stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu przechowywania danych osobowych użytkowników w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. Nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego zalecamy przesyłanie poufnych informacji pocztą.

Pytania i uwagi

W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii lub komentarzy na temat ochrony danych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres info@herrles.de.

Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności i polityki prywatności:

Powyższe oświadczenie o ochronie danych należy traktować jako część strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na tę stronę. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Centrala Niemcy

HERRLES – Technischer Rückbau
& Industriemontagen

Nersinger Str. 12-16
89275 Elchingen

Telefon: +49 7308 92910-66
Email: info@herrles.de

Oddział Północ

HERRLES – Technischer Rückbau
& Industriemontagen

Friedrich-Ebert-Str. 33, 04600 Altenburg

Telefon: +49 3447 8969-725
Email: info@herrles.de

Eurobots

Jako autoryzowany przedstawiciel EUROBOTS w Niemczech i Austrii specjalizujemy się w odnowie robotów przemysłowych i oferujemy pośrednictwo w zakupie robotów, komponentów i technologii sterowania przemysłowego.

Copyright © 2024 HERRLES Technischer Rückbau & Industriemontagen.

Scroll to Top